månadsarkiv: juli 2014

LSM ställer ut på Brunnby Lantbrukardagar

Brunnby Lantbrukardagar den 2-3 juli.
Landsföreningen Sveriges Maskinstationer kommer att för första gången ställa upp som utställare på Brunnby Lantbrukardagar. Landsföreningen kommer att finnas i Väderstads monterområde.
Landsföreningen Sveriges Maskinstationer har som mål att marknadsföra möjligheten för maskinstationer att bli direktanslutna medlemmar i Landsföreningen Sveriges Maskinstationer. Direktanslutna medlemmar har samma möjlighet som medlemmar som är kollektivt anslutna via lokala maskinstationsföreningar att påverka och deltaga  på Landsföreningens möten informationer mm. Direktanslutna medlemmar har även samma möjlighet att ingå i styrelse mm.