månadsarkiv: februari 2018

Titta på videon


Ytterliggare ett repotage ifrån förra veckans möte, denna gång om LRF-Entreprenad som är alldeles nystartat www.lantbruksnytt.com

Efter framgångar med exempelvis avdelningarna Mjölk och Kött, tar nu LRF steget vidare med entreprenad. Upphandlingar spås bli en viktig del.
Se inslaget i dagens program:
http://www.lantbruksnytt.com/tv/program/2018-02-22/
Source

Landsföreningen Sveriges Maskinstationer | Kunskap, Erfarenhet, Noggrannhet

KALLELSE
LANDSFÖRENINGEN
SVERIGES MASKINSTATIONER
Årsstämma den 15 februari 2018.
Kom och lyssna på information

Datum: Torsdagen den 15 februari 2018
Plats: Magretetorps Gästgifvaregård, Hjärnarp

Program. 9.30​Kaffe och bulle serveras

Information från:
Poly Produkter. Plast och nät för vallskörden
​olika modeller sträckfilm, nytt pressgarn till fyrkantbalspress 33% ​längre körtid, olika modeller rundbalsnät för bästa totalekonomi
LRF-Entreprenad; Vad gör LRF-Entreprenad, Hur skall samarbetet fungera
NDI. Information om Lantbruksdäck och tillbehör.
Sydpetrolium. Vilket bränsle skall jag använda till traktorer och maskiner
Specialerbjudanden från flera medverkande företag som endast gäller denna dagen!!

12.00 – 13.00 ​Lunch

15.00 – 15.30​Kaffe och kaka

15.30​Årsstämma. Ärenden enligt stadgar

C:a kl.12.00 serveras en måltid. Var vänlig respektera att anmälan måste ske till måltiden .
Alla som är intresserade även icke medlemmar är välkomna till stämman och har yttranderätt.
OBS. endast valda ombud har rösträtt.
Se information på www.sverigesmaskinstationer.se och facebook

Välkomna
Styrelsen.
ANMÄLAN:OBS Senast den 12 februari för måltiden
Till: Göran Johansson. Tel . 070-270 00 54 E-mail teaochgoran@hotmail.com
Eller Per Dellrud Tel 070-326 38 00 E-mail: per@hallstagard.se

Landsföreningen Sveriges Maskinstationer | Kunskap, Erfarenhet, Noggrannhet

Hem Landsföreningen Sveriges Maskinstationer Samlar Sveriges maskinstationer och står för Kunskap, Erfarenhet och Noggrannhet. Föreningen är medlem av Ceettar Samt sammarbetar med vår Danska motsvarighet Sammarbetspartners


Source