månadsarkiv: mars 2015

Summering årsmöte

Tisdagen den 3 mars hade vi årsmöte i Landsföreningen Sveriges Maskinstationer.
Årmötet var på OP Maskiner i Kristianstad
Sponsor och medverkan av Sten Persson OP Maskiner Kristianstad och Peter Löfgren BASF.
Styrelsen tackar för deras medverkan.
Till ny Ordförande valdes Per Dellrud, Hallstad Gård. Gnesta efter Claes Jönsson, Stävie, Furulund.
Styrelsen består av:
Ordförande Per Dellrud adress se ovan.
v.Ordförande Göran Johansson, Attorp, Änghagen, Varberg
Sekreterare Sven Svensson, Ö.Värlinge, Trelleborg
Övrig ledamot Tommy Nordbergh, Lingerdal, Hjärnarp
Övrig ledamot Roger Paulsson, Örnatofta, Kristianstad