CEETTAR:s årsmöte

Artikel från CEETTARs årsmöte återfinns här