Ny ordförande CEETTAR

På mötet 20 november valdes Klaus Pentzlin till ny ordförande i CEETTAR. Läs mer om nyheten här