Tack för Borgeby fältdagar

Tack till alla som hjälpt till i vår monter på Borgeby Fältdagar.

Tack till Väderstads personal med Bo Stark och Ingvar Sundelöf i spetsen för det goda samarbetet under utställningen.

Tack till ledningen för Borgeby Fältdagar för väl genomförd organisation för Borgeby Fältdagar

Återigen har Borgeby Fältdagar bevisat sig vara en träffpunkt för jordbrukare, rådgivare, maskintilverkare, maskinimportörer, försökspersonal, konsulter mm