Påminnelse om TEMADAGEN på onsdag i nästa vecka 16/3 i Hjärnarp Anmälan snara…

Påminnelse om TEMADAGEN på onsdag i nästa vecka 16/3 i Hjärnarp
Anmälan snarast till Per 070-326 38 00 eller mail per@hallstagard.se Göran 070-2700054 eller mail teaochgoran@hotmail.com
Source