Kallelse Årsstämma

Kallelse till årsstämma för Landsföreningen Sveriges Maskinstationer Torsdagen den 20 mars på Maskingruppen i Ängelholm.

 

Kallelsen hittas här!