Årsstämma

KALLELSE

LANDSFÖRENINGEN

SVERIGES MASKINSTATIONER

Årsstämma tisdagen

12 februari 2019.

Plats: Dammstorps Gård, Lund.

9.00 Kaffe och bulle serveras

9.30. LRF Entreprenad Simon Bengtsson

10.15 Årsstämma Föreningen Skånes Maskinstationer

12.00 Stämmomiddag

13.00 SLA, Lena Andersson

14.00 Telenor. Information och diskussion

14.30 Eftermiddagskaffe

15.00 Årsstämma Landsföreningen Sveriges Maskinstationer

Beräknar avslutning 17.00

C:a kl.12.00 serveras en måltid. Var vänlig respektera att anmälan måste ske till måltiden .

Alla som är intresserade även icke medlemmar är välkomna till stämman och har yttranderätt.

OBS. endast valda ombud har rösträtt.

Se information på www.sverigesmaskinstationer.se och facebook

Välkomna

Styrelsen.

ANMÄLAN: OBS Senast den 5 februari för måltiden

Till: Olle Nilsson 070-898 27 58

Göran Johansson. Tel . 070-270 00 54 E-mail teaochgoran@hotmail.com

Per Dellrud Tel 070-326 38 00 E-mail: per@hallstagard.se

Sven Svensson. Tel. 070-8308690. E-mail sven@svenssonsmaskinstation.se