Landsföreningen Sveriges Maskinstationer | Kunskap, Erfarenhet, Noggrannhet

KALLELSE
LANDSFÖRENINGEN
SVERIGES MASKINSTATIONER
Årsstämma tisdagen
12 februari 2019.

Plats: Dammstorps Gård, Lund.

9.00​Kaffe och bulle serveras

9.30. LRF Entreprenad Simon Göransson

10.15 Årsstämma Föreningen Skånes Maskinstationer

12.00 Stämmomiddag

13.00 SLA, Lena Andersson

14.00 Telenor. Information och diskussion

14.30 Eftermiddagskaffe

15.00 Årsstämma Landsföreningen Sveriges Maskinstationer
Beräknar avslutning 17.00

C:a kl.12.00 serveras en måltid. Var vänlig respektera att anmälan måste ske till måltiden .
Alla som är intresserade även icke medlemmar är välkomna till stämman och har yttranderätt.
OBS. endast valda ombud har rösträtt.
Se information på www.sverigesmaskinstationer.se och facebook
Välkomna
Styrelsen.
ANMÄLAN: OBS Senast den 5 februari för måltiden
Till: Olle Nilsson 070-898 27 58
Göran Johansson. Tel . 070-270 00 54 E-mail teaochgoran@hotmail.com
Per Dellrud Tel 070-326 38 00 E-mail: per@hallstagard.se
Eller Sven Svensson. Tel. 070-8308690. E-mail sven@svenssonsmaskinstation.se

Landsföreningen Sveriges Maskinstationer | Kunskap, Erfarenhet, Noggrannhet

Hem Landsföreningen Sveriges Maskinstationer Samlar Sveriges maskinstationer och står för Kunskap, Erfarenhet och Noggrannhet. Föreningen är medlem av Ceettar Samt sammarbetar med vår Danska motsvarighet Sammarbetspartners


Source